Artificial Intelligence and IoT.

Blogi

Tekoäly, Internet of Things ja mediayritysten tulevaisuus


Tekoäly (AI) ja Internet of Things (IoT) ovat mullistaneet monia eri aloja, eikä media-ala ole poikkeus.

internet of things.

Yksi keskeisimmistä näkökohdista media-alan tulevaisuudelle on, mitä tekoäly ja Internet of Things tulevat siinä pelaamaan.

Nämä teknologiat kehittyvät yhä ja yhä nopeammin, ja media-alan yritysten tehtävänä on löytää parhaat tavat hyödyntää niitä. On jo ehdottomasti selvää, että tekoäly ja IoT voivat yhdessä saavuttaa merkittäviä tuloksia. Siksi media-alan yritykset etsivät täyttä jalkaa parhaita tapoja hyötyä niistä.

Näistä teknologioista on tulossa yhä tärkeämpiä media-alalla. Tässä artikkelissa perataan tarkemmin läpi, mitä tekoäly ja IoT ovat ja kuinka media-alan yritykset voivat hyötyä niistä.

Tekoäly eli AI

Tekoäly on kattotermi erilaisille teknologioille, jotka käyttävät algoritmeja analysoimaan dataa eri tasoilla. Se on koneiden, erityisesti tietokonejärjestelmien, tuottama simulaatio inhimilliselle älylle.

Tekoälyllä on loputtomasti potentiaalia muuttaa teollisuutta ja tuoda merkittäviä parannuksia tehokkuuteen, tuottavuuteen ja asiakaskokemukseen.

Koneoppiminen eli machine learning on tekoälyn alakäsite. Tietokone syöttää dataa koneoppimisalgoritmille, joka sitten käyttää tilastollisia menetelmiä oppiakseen parantamaan ajan myötä tiettyjä tehtäviä ilman, että sitä olisi suoranaisesti ohjelmoitu siihen.

Koneoppiminen on herättänyt paljon kiinnostusta viime vuosina, sekä akateemisena tutkimusaiheena että ratkaisuna erinäisiin kaupallisiin haasteisiin. Sitä käytetään nyt laajalti eri sektoreilla, mukaan lukien media-ala.

Tekoälyn lisäarvo on kasvanut samassa suhteessa, mitä käsiteltävänä olevan datan määrä on kasvanut. Big Data eli massadata toimii polttoaineena, joka mahdollistaa tekoälyalgoritmien tulokset. Tekoälyn uskomaton kyky analysoida massiivisia tietomääriä lisää tehokkuutta ja tukee päätöksentekoa.

Internet of Things eli IoT

Digitaalisen teknologian integrointi ja hyödyntäminen on tällä hetkellä yksi kiireellisimmistä huolenaiheista yrityksille. Maailmaa muuttuu, eikä mikään teollisuus tai organisaatio ole immuuni digitaalisen muutoksen seurauksille.

Esineiden internet (IoT) viittaa fyysisten laitteiden, ajoneuvojen, laitteiden ja muiden esineiden verkostoon, jotka on yhdistetty antureilla, ohjelmistolla ja verkkoyhteydellä, jotta ne voivat kerätä ja vaihtaa dataa keskenään.

Nämä laitteet tunnetaan usein ”älykkäinä” laitteina. Ne pystyvät havannoimaan ympäristöään, kommunikoimaan muiden laitteiden kanssa ja tekemään älykkäitä päätöksiä keräämänsä datan perusteella. IoT mahdollistaa saumattoman kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen esineiden ja digitaalisen maailman välillä, mikä tehostaa automaatiota, tehokkuutta ja yhteyksiä eri aloilla.

IoT yhdistää käyttäjät, koneet ja sovellukset, mikä johtaa erittäin integroituneeseen toimitusketjuun. Esimerkiksi täysin automatisoitu materiaalien ja tuotteiden siirto valmistuslinjoilla tuottaa tärkeää tietoa hallinnollisiin tarkoituksiin.

IoT on todellakin yksi merkittävimmistä teknologioista arjessamme. Sen vaikutus kasvaa entisestään, kun yhä useammat yritykset tunnistavat näiden yhdistettyjen laitteiden valtavan potentiaalin.

Tehostaminen ja asiakaskokemusten parantaminen tekoälyn ja IoT:n avulla

Yhteysverkot ja automaatio auttavat yrityksiä tarjoamaan palveluita ja tuotteita tehokkaammin hyödyntämällä digitaalisia alustoja, robotteja, tekoälyä ja suuria tietomääriä, kun ne kaikki ovat digitaalisesti yhteydessä toisiinsa.

Asiakkaat ovat sidoksissa palveluntuottajiin digitaalisten alustojen tai verkon avulla. Siirtyminen kattavaan verkkokulutukseen on johtanut valtavaan kehitykseen mediayrityksissä ja viihdetuotteissa sekä yhteyksiin liittyvissä tuotteissa.

IoT ja tekoäly ovat tehokkaimmillaan yhdessä. Yhdessä niitä voidaan kutsua nimellä AIoT. Yhdessä nämä kaksi tuovat monia erilaisia etuja:

1. Automaatio

Tekoäly voi toimia itsenäisesti ja autonomisesti ilman ihmisten apua sekä automatisoida toimintoja ja prosesseja. Yhdessä IoT:n kanssa koneoppiminen voi olla merkittävästi tehokkaampi.

IoT mahdollistaa bottien, jotka mahdollistavat koneoppimisen, kommunikoinnin keskenään. Botit ja niiden kommunikointi saattaa kuulostaa hämmentävältä, mutta tällä tavoin koneoppiminen voi tunnistaa ja sopeutua paremmin muuttuviin tilanteisiin. Tämä tekee automaatiosta käytännöllisempää.

2. Skaalautuvuus

Tekoälyä käyttävä IoT-ekosysteemi koostuu antureista, jotka tuottavat valtavia määriä dataa. Ekosysteemi analysoi ja tiivistää datan ennen sen siirtämistä laitteelta toiselle.

Tällä tavoin se pienentää massiiviset tietomäärät sellaiseen kokoon, jolla tietoa voidaan järkevästi käsitellä. Samalla on mahdollista yhdistää valtavia määriä IoT-laitteita. Tätä kutsutaan skaalautuvuudeksi.

3. Asiakaskokemusten parantaminen

Media-alalla yritykset voivat hyödyntää tekoälyä ja IoT:ta parantaakseen tehokkuutta ja asiakaskokemuksia. Esimerkiksi suoratoistopalvelut voivat käyttää tekoälyä analysoimaan käyttäjätietoja ja tarjoamaan personoituja sisältösuosituksia, parantaen näin asiakaskokemusta.

Media-alalla voidaan käyttää IoT:ta myös keräämään tietoja siihen yhdistetyistä laitteista ja tarjoamaan näkemyksiä asiakaskäyttäytymiseen, auttaen näin kehittämään uusia palveluita ja tuotteita.

4. Turvallisuus

Heinäkuussa 2022 havaittiin toistaiseksi suurin datahyökkäysten määrä, kun raporttien mukaan kuussa tapahtui noin 13 miljoonaa eri hyökkäystä. On selvää, ettei IoT ole täysin turvallinen.

Kuitenkin älykkäät algoritmit pystyvät pitämään tarkasti silmällä epäilyttäviä toimintoja tai luvattomia pääsyjä. Jatkuva seuranta IoT-verkoissa on jo yleinen käytäntö monille mediayrityksille, mutta AIoT vie tämän prosessin askeleen pidemmälle.

5. Kustannustehokkuus

Yleisesti ottaen AIoT:n kustannustehokkuus perustuu sen kykyyn optimoida prosesseja, parantaa päätöksentekoa ja lisätä toiminnallista tehokkuutta. Se johtaa väistämättä kustannusten alenemiseen, resurssien parempaan kohdentamiseen ja tuottavuuden kasvuun.

Hyödyntämällä tekoälyn ja IoT:n voimaa yhdessä, media-alan yritykset voivat saavuttaa merkittäviä taloudellisia etuja ja tuottaa samalla arvoa asiakkaille.

Uudet mahdollisuudet

Yhteenvetona voidaan todeta, että tekoäly ja Internet of Things auttavat media-alan yrityksiä parantamaan tehokkuuttaan, luomaan innovatiivisia palveluita sekä parantamaan asiakaskokemuksia. Media-alan päätöksentekijöiden tulee tarkasti pysyä ajan tasalla nykyisistä kehityssuunnista ja miettiä, miten parantaa AIoT:n avulla tuottavuuttaan ja pysyä kilpailun edellä.

Digitaalinen muutos on strateginen vastaus digitaaliseen talouteen ja teknologiaan. Digitaalisesta muutoksesta on tullut strateginen tavoite liiketoiminnan kehittämisessä yhä useammalle yritykselle.

Yhdistämällä liiketoimintastrategia IoT-teknologioiden, robotiikan, automaation ja tekoälyn kanssa monet yritykset ja alat voivat parantaa merkittävästi prosesseja, tehokkuutta ja tietojenhallintaa.

Media Tailorin toimitusjohtaja Markus Paulilla on yli vuosikymmenen kokemus johtotehtävistä media-alla ja teknologiayrityksissä. Hänen laajan tietämyksensä ja asiantuntemuksensa ansiosta Markus suoritti äskettäin MBA-tutkimusprojektin tekoälystä media-alla. Tässä blogisarjassa Markus jakaa tutkimuksestaan saatuja oivalluksia ja pohtii, kuinka tekoäly muuttaa mediamaailmaa ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia media-alan yrityksille.

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Käsitteet haltuun: DAM, MAM, PAM ja VAM

Käsitteet haltuun: DAM, MAM, PAM ja VAM

Mikä on DAM? Entä MAM, PAM ja VAM? Tähän artikkeliin olemme koonneet kaiken oleellisen tiedon, mitä sinun tulee ohjelmistoperheestä tietää.

Content lake näyttää suuntaa uutismedian pilvisiirtymässä

Content lake näyttää suuntaa uutismedian pilvisiirtymässä

Uutismediassa on tällä hetkellä käynnissä pilvisiirtymä. Avainasemassa siirtymässä on niin kutsuttu content lake, joka on keskitetty ja järjestelmäriippumaton alusta mediatiedostojen säilömiseen ja hallitsemiseen.

Videot valtaavat alaa mediakentällä – mediatalot ovat multimediatoimituksen kynnyksellä

Videot valtaavat alaa mediakentällä – mediatalot ovat multimediatoimituksen kynnyksellä

Monet mediatalot ovat investoineet videostrategioihin ja jalkautuneet uusiin videopalveluihin. Puhutaan multimediatoimituksen aikakaudesta.

Tekoälyä aineistonhallinnan tehostukseen

Tekoälyä aineistonhallinnan tehostukseen

Tiesitkö, että voit hyödyntää tekoälyä median hallinnassa parantaaksesi aineiston löydettävyyttä ja vähentääksesi manuaalista työtaakkaa mediatiedostojen organisoinnissa?