Media Tailor

Media Pocket

Media Pocketin tekniset tiedot


Laajan ominaisuusvarustelunsa ansiosta Media Pocket tarjoaa medianhallintakokemuksen, jota ei löydä mistään muualta.

Tällä sivulla tarjoamme kattavan katsauksen alustamme tärkeimpiin ominaisuuksiin. Pelkkä teksti ei välttämättä välitä kaikkia pieniä mutta tärkeitä yksityiskohtia. Siksi tarjoamme mielellämme yksityiskohtaisen esittelyn Media Pocketista. Jos sinulla on kysyttävää, voit lähettää meille viestin milloin tahansa.

News publishers and media houses.
Media Tailor

Tekniset tiedot

Metadatan ja taksonomian hallinta

 • Custom Field -ryhmät
 • Tekninen metadata
 • EXIF/IPTC-data

Editointi ja työnkulku

 • Tiedostojen formatointi
 • Tarkistaminen ja hyväksyminen
 • Hallinta ja julkaiseminen
 • Placeholderit

Pääsynhallinta

 • Käyttäjähallinta
 • Pääsyoikeudet
 • Sallitut verkkotunnukset
 • Ylläpitäjät (admins)
 • Oletuskäyttäjät (default users)
 • Vieraat (guests)
 • Mukautetut käyttäjäroolit
 • Käyttäjäryhmät

Integrointi- ja API-ominaisuudet

 • Integraatiot API:n kautta
 • SSO-kirjautuminen
 • API-dokumentaatio
 • Media Portal

Tietoturva

Käyttäjäkokemus ja käyttöliittymä

 • Monipuolinen käyttöliittymä
 • Saavutettavuus ja WCAG-yhteensopivuus

Tiedostojen hallinta ja tuonti

 • Tiedostojen massalataukset
 • Metadatan massamuokkaus
 • Tekoälyn luomat tunnisteet

Tiedostojen lataaminen ja jakaminen

 • PDF-vienti
 • Metadatan lataaminen
 • Tiedostojen lataaminen
 • Latauslinkin luominen
 • Sähköpostijako
 • Julkaisukanavat

Haku ja palauttaminen

 • Tarkka tiedostohaku
 • Suodattimet

Raportointi ja ylläpito

 • Palvelun saatavuus
 • Säännölliset varmuuskopiot
 • Skaalautuva tallennus
 • Raportointiominaisuudet
 • Aineistokohtaiset tilastot

Automaatio ja työnkulun optimointi

 • Loader
 • Webhookit
 • Toiminnot

Sisällön organisointi / aineistonhallinta

 • Kokoelmat
 • Dropit
 • Projektit

Video- ja kuvaominaisuudet

 • Subclipit
 • Rajaaminen
 • AI-kuva-analyysi
 • AI-videoanalyysi
 • AI-tekstitys

Metadatan ja taksonomian hallinta


 • Hallitse ja rakenna laajaa taksonomia- ja metadatamallia.
 • Määritä metadata kaikentyyppisille tiedostoille aina videoista kuviin.

dam specifications.

Custom Fields

Luo ja hallitse omia metadataryhmiäsi. Custom Fields (mukautetut kentät) mahdollistaa toimialuekohtaisen metadatan tallentamisen ja etsimisen, kuten tietoja liiketoiminnoista tai digitaalisista oikeuksista. Valitse sopivimmat tietotyypit monipuolisista mahdollisuuksista, kuten boolean, päivämäärä, integer, dropdown, teksti jne.

Tekninen metadata

Teknisessä metadatassa kuvataan digitaalisen aineiston teknisiä ominaisuuksia, kuten sen muotoa, resoluutiota, tiedostokokoa ja muita teknisiä eritelmiä. Tämä tehostaa hakujen suodatusta merkittävästi ja automaattisesti.

EXIF/IPTC-data

Täysi tuki EXIF- ja IPTC-metadatastandardeille.

dam specifications.

Editointi ja työnkulku


 • MAM/DAM-järjestelmän ydintoimintona on media-aineistojen hallinta. Media Pocket tarjoaa useita tapoja virtaviivaistaa ja tehostaa tätä prosessia.

Tiedostojen formatointi

Valmistele, muuta ja jäsentele digitaaliset aineistot vastaamaan määriteltyjä vaatimuksia.

Tarkistaminen ja hyväksyminen

Media Pocketissa käyttäjät voivat esikatsella, kommentoida ja hyväksyä alustalle ladattua sisältöä. Toisin kuin joissakin arkistoissa, videoita voi myös esikatsella HTML-soittimella. Voit myös suodattaa aineistoja hyväksyntätilanteen perusteella.

Hallinta ja julkaiseminen

Alustan ytimessä on aineistojen organisointi, tallentaminen ja saatavuus sekä hyväksytyn sisällön julkaiseminen tarkoitetuille alustoille.

Placeholderit

Valmistele aineiston metadata etukäteen. Placeholderit ovat tyhjiä paikkoja, joihin lisätään tai päivitetään tiettyä sisältöä. Ne ovat erityisen hyödyllisiä integraatioita varten tai vastaanotettaessa aineistoa esim. freelancereilta. Ne virtaviivaistavat sisällönhallintaprosessia huomattavasti.

Pääsynhallinta


 • Media Pocketin laaja käyttäjähallinta tekee käyttäjäroolien ja käyttöoikeuksien hallinnan helpoksi.
 • Järjestelmämme tarjoaa yksityiskohtaisen kehyksen käyttöoikeuksien räätälöintiin aina tiettyjen ominaisuuksien käytön rajoittamisesta tietojen näkyvyyden säätelemiseen. Tällä varmistut, että jokaisella käyttäjällä on tarkasti määritellyt käyttöoikeudet, jotka vastaavat hänen roolejaan ja vastuualueitaan.

dam specifications.

Käyttäjähallinta

Ylläpitäjät voivat hallinnoida ja valvoa järjestelmän käyttäjiä. He voivat luoda käyttäjätilejä, määrittää rooleja, muokata käyttäjätietoja, luoda käyttäjäryhmiä ja poistaa tilejä.

Pääsyoikeudet

Media Pocket mahdollistaa ylläpitäjille yksittäisten käyttäjien ja ryhmien käyttöoikeuksien perusteellisen mukauttamisen. Tämän hienojakoisen lähestymistavan ansiosta ylläpitäjät voivat määrittää tarkat kehykset, jotka ohjaavat käyttäjien toimintaa järjestelmässä.

Sallitut verkkotunnukset

Ylläpitäjät voivat lisätä yrityksensä verkkotunnuksen sallittujen verkkotunnusten luetteloon, jotta henkilöt, joilla on yrityksen sähköpostiosoite, voivat liittyä Media Pocketin ympäristöihin ilman kutsua.

Ylläpitäjät (admins)

Ylläpitäjät ovat käyttäjiä, jotka voivat nähdä, muokata ja poistaa kaikki ympäristöön ladatut aineistot. Ylläpitäjät hallitsevat roskakoria, heillä on oikeus muokata käyttäjiä, luoda ja muokata Custom Field -ryhmiä, luoda julkaisukanavia, määrittää webhookeja ja nähdä tilastoja.

Oletuskäyttäjät (default users)

Oletuskäyttäjillä on näkyvyys kaikkiin aineistoihin niissä projekteissa, joihin he kuuluvat. Oletuskäyttäjät voivat ladata ja hallita aineistoja, poistaa omia aineistojaan, luoda ja hallita projekteja, poistaa omia projektejaan ja kutsua vieraita.

Vieraat (guests)

Vieraat voivat kuulua kerrallaan vain yhteen projektiin, kokoelmaan tai dropiin. He voivat lisätä ja muokata omia aineistojaan ja ladata materiaalia placeholdereihin, mutta eivät voi poistaa kohteita tai kutsua lisää vieraita. Vieraat eivät voi jakaa aineistoja linkin tai julkaisukanavien kautta.

Mukautetut käyttäjäroolit

Jos järjestelmän oletusroolit eivät sovi tarpeisiisi, voit luoda omia rooleja ja valita kunkin roolin käyttöoikeudet itse.

Käyttäjäryhmät

Käyttäjäryhmät helpottavat uusien käyttäjien nopeaa lisäämistä haluttuihin projekteihin ja kokoelmiin. Käyttäjien lisääminen oikeisiin käyttäjäryhmiin antaa heille automaattisesti samat käyttöoikeudet kuin muille ryhmän jäsenille.

dam specifications.

Integrointi- ja API-ominaisuudet


 • Media Pocketin integraatiot mahdollistavat saumattoman yhteyden ja tiedonvaihdon eri ohjelmistojen ja järjestelmien välillä.
 • Avoin REST API mahdollistaa integraatiot kolmannen osapuolen sovellusten kanssa.
 • Alustalta löytyvät valmiina integraatiot esimerkiksi Google SSO:n ja Microsoft Azuren kanssa.

Integraatiot API:n kautta

Media Pocket tarjoaa avoimen API:n, jonka avulla voit integroida Media Pocketin saumattomasti ohjelmistoihisi.

SSO-kirjautuminen

Single Sign-On (SSO) antaa käyttäjälle mahdollisuuden käyttää useita sovelluksia yhdellä kirjautumistunnuksella. Käyttämällä Google SSO:ta tai Microsoft Azure SSO:ta sinun ei tarvitse luoda erillistä salasanaa Media Pocketille.

API-dokumentaatio

Media Pocketilla on laaja API-dokumentaatio, joka antaa käyttäjille mahdollisuuden tutustua kaikkiin mahdollisuuksiin, jotka voidaan tehdä API:n avulla. Tutustu integrointimahdollisuuksiin täällä.

Media Portal

Media Portal on kokonaisvaltainen ratkaisu mediasisällön hallintaan ja jakamiseen halutulla verkkosivustolla Media Pocketin ulkopuolella. Media Portalin avulla voit hyödyntää kaikkia Media Pocketista arkistoituja media-aineistoja ja jakaa niitä ulkopuolisille käyttäjille esimerkiksi lehdistöön tai mediaan liittyviä tarpeita varten.

Tietoturva


 • Suhtaudumme tietoturvaan erittäin vakavasti. Käytämme hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimia keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Toimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi tarvittaessa kryptaus, palomuurit, suojatut datakeskukset ja pääsyoikeusjärjestelmät.
 • Tietoturvan valvontatoimet on suunniteltu siten, että tietojen luottamuksellisuus, eheys, saatavuus, häiriönsietokyky ja kyky palauttaa tiedot säilyvät asianmukaisella tasolla. Tietokeskuksemme sijaitsevat EU:n alueella, ja noudatamme GDPR:n tietoturvaohjeita.
 • Lue lisää aiheesta täällä

Käyttäjäkokemus ja käyttöliittymä


 • Vaikka ohjelmistossa olisi kaikki DAM/MAM-järjestelmän hyödyllisimmät ominaisuudet, ne ovat arvottomia, jos käyttökokemus ei ole riittävä.
 • Jatkuvasti kehittyvä käyttöliittymämme tekee alustan käytöstä nautinnollista ja ennen kaikkea helppoa.

Monipuolinen käyttöliittymä

Media Pocketin käyttöliittymä on täynnä innovatiivisia ominaisuuksia, joiden tarkoituksena on parantaa käyttäjien media- ja digitaalisen aineistonhallinnan kokemusta. Käyttöliittymä mukautuu vaivattomasti eri näytötöihin ja varmistaa, että kaikki ominaisuudet ovat käytettävissä myös mobiililaitteilla.

Saavutettavuus ja WCAG-yhteensopivuus

Media Pocket on helppokäyttöinen moninaiselle käyttäjäryhmälleen, sillä se täyttää WCAG-standardit.

Tiedostojen hallinta ja tuonti


 • Media Pocket tukee laajaa valikoimaa yleisiä koodekkeja, mediaformaatteja ja medialaatuja.
 • Joukkotoimintojen avulla voit muokata, ladata, poistaa tai jakaa useita aineistoja samanaikaisesti.

Tiedostojen massalataukset

Samanaikaisille latauksille ei ole ylärajaa. Voit esimerkiksi ladata 1000 kuvaa kerralla raahaamalla ja pudottamalla ne suoraan selaimeen.

Media Pocket tarjoaa myös mahdollisuuden kansiolataukseen media-aineistoineen. Näin käyttäjällä voi olla monitasoinen yläkansio, jonka eri tasoilla on media-aineistoja, ja hän voi ladata ne valitsemalla pelkän yläkansion. Projektin rakenne on Media Pocketissa sama kuin alkuperäisessä ladatussa kansiossa.

Metadatan massamuokkaus

Metadataa voidaan kopioida yhdestä aineistosta useisiin aineistoihin massamuokkaustyökalun avulla. Valitse yksi tai useampi kenttä ja liitä tiedot jopa 500 kohteesta kerrallaan.

Tekoälyn luomat tunnisteet

Tekoäly analysoi alustalle ladattuja aineistoja ja luo tunnisteita (tags) sisällön tunnistetietojen perusteella. Tunnisteet, joiden luotettavuus on yli 80 prosenttia, indeksoidaan automaattisesti kuviin ja niitä voidaan näin käyttää haussa. Käyttäjät voivat myös lisätä tekoälyn ehdottamat tunnisteet manuaalisesti.

dam specifications.

Tiedostojen lataaminen ja jakaminen


 • Jaa yksittäisiä aineistoja sähköpostitse tai linkin kautta.
 • Käyttäjät voivat myös luoda aineistokokoelman ja lisätä jäseniä tai kutsua vieraskäyttäjiä katsomaan ja lataamaan tarvittavia mediatiedostoja.
 • Olipa kyse sitten markkinointimateriaalista, artikkeleista tai elokuvista, Media Pocket tarjoaa optimaalisen väylän yleisön tavoittamiseen.

PDF-vienti

Media Pocketissa voit luoda PDF-tiedoston, jossa on kuvien esikatselukuvat ja valittu metadata mistä tahansa aineistosta. PDF-vientitoiminnolla saat luettelon arkistoidusta media-aineistostasi ja siihen liittyvästä metadatasta yhdeksi kootuksi raportiksi.

Metadatan lataaminen

Käyttäjät voivat viedä aineiston kaiken metadatan, mukaan lukien Media Pocketissa luotu tai tallennettu metadata, CSV- tai PDF-tiedostona.

 

Tiedostojen lataaminen

Käyttäjät voivat ladata aineistoja Media Pocketista lataamalla yksittäisen aineiston tai lataamalla useita aineistoja kerrallaan.

Latauslinkin luominen

Kaikki aineistot voidaan jakaa linkin kautta suoraan kolmansille osapuolille, kuten liikekumppaneille tai markkinointitoimistoille. Tiedostonjakoasetusten avulla voit määrittää latausten enimmäismäärän (enintään 1000), linkin voimassaolon päättymisen (enintään 12 kuukautta) ja jaetun mediatiedoston tyypin.

 

Sähköpostijako

Tiedostoja voidaan jakaa myös suoraan sähköpostitse. Sähköpostitse jaettavien tiedostojen latausasetukset ovat samat kuin linkin kautta jaettaessa. Vastaanottaja saa käyttäjältä sähköpostiviestin, jonka avulla hän voi ladata tiedostot heti. Lisäksi sähköpostijakoon voidaan liittää henkilökohtainen viesti.

 

Julkaisukanavat

Media Pocket tukee suoraa jakamista eri työkalujen kautta:

 • Aspera: Fast file transfer tool
 • FTP: File Transfer Protocol
 • SCP: Secure copy protocol
 • Azure Blob: Cloud storage

Haku ja palauttaminen


 • Media Pocketissa on vankka hakujärjestelmä, joka varmistaa, että käyttäjät voivat löytää tietyt aineistot nopeasti ilman, että heidän tarvitsee seikkailla manuaalisesti eri kansioiden läpi.
 • Yleishaku on aina näkyvissä sivun yläreunassa ja helposti käytettävissä.

Tarkka tiedostohaku

Erittäin kattavien hakuominaisuuksien ansiosta sisältö on helppo löytää varsin vaivattomasti. Käyttäjä voi luoda monimutkaisempia hakuja ja saada tarkempia hakutuloksia valitsemalla oikeat valintakriteerit. Edistyneet haut voidaan myös tallentaa myöhempää käyttöä varten.

Suodattimet

Kun etsit tiettyjä omaisuuseriä tai projekteja, suodattimet ovat käteviä, etenkin kun niihin on lisätty metadataa, kuten tunnisteita, luokkia tai Custom Fieldejä. Tarkennetulla haulla voi suodattaa hakutuloksia sisältötyypin ja metadatan perusteella. Metadataan perustuvaa hakua voidaan käyttää esim. hyväksyttyjen aineistojen löytämiseen suodattamalla ne arviointitilan mukaan.

dam specifications.

Raportointi ja ylläpito


 • Media Pocketista julkaistaan uusi versio kahden viikon välein, mikä mahdollistaa jatkuvan tuotekehityksen ja ylläpidon.
 • Julkaisuraportit julkaistaan aina heti uuden versiopäivityksen jälkeen, ja käyttäjät saavat uutiskirjeessä tärkeimmät kohokohdat.

Palvelun saatavuus

Media Pocket on suunniteltu niin, että sen käyttökatkokset ovat mahdollisimman lyhyitä. Jos palvelu ei ole toimintakunnossa, ongelmat otetaan aina tutkittavaksi ja ratkaistaan mahdollisimman pian.

Säännölliset varmuuskopiot

Media Pocket luo automaattisesti useita varmuuskopioita, joita voidaan käyttää tietojen palauttamiseen pahimman varalta. Nämä varmuuskopiot myös tarkistetaan ja testataan ajoittain.

Skaalautuva tallennus

Älä ole huolissasi säilytystilan loppumisesta. Voit lisätä tallennuskapasiteettiasi joustavasti ja vaivattomasti.

Raportointiominaisuudet / tilastot

Media Pocket tarjoaa perusraportointimahdollisuudet ympäristöstä. Ylläpitäjät voivat tarkastella ympäristön yleisiä tilastoja, kuten tallennustilaa, aineistojen lukumäärää tyypeittäin ja käyttäjätilastoja. Raportointitoiminnon avulla ylläpitäjä on ajan tasalla ympäristön käytöstä ja voi varmistaa, että tallennustilaa on käytettävissä riittävästi.

Aineistokohtaiset tilastot

Media Pocket seuraa myös toimia, jotka tapahtuvat projektien / kokoelmien / dropien ja aineistojen sisällä. Jokaisella tiedostolla on tapahtumaloki, josta näkyy, miten tiedostoa on käytetty ja muokattu Media Pocketissa. Loki näkyy history-välilehdellä. Näitä toimintoja voivat olla esimerkiksi kommentit, hyväksynnät, lataukset, siirrot, medioiden poistaminen, AI-analyysi, jakaminen ja metadatan päivitykset. Loki näyttää myös tilin, jolta toiminto tehtiin, ja tarkan kellonajan, jolloin se tehtiin.

Automaatio ja työnkulun optimointi


 • Olemme havainneet, että monet mediayritykset epäröivät pilvipalveluihin siirtymistä usein hankalan ja hitaan tiedonsiirtoprosessin vuoksi. Vastasimme tähän haasteeseen kehittämällä Media Pocket Loaderin!

Loader

Loader mahdollistaa suurien mediatiedostomassojen siirron tuotantoympäristön ja pilvipalvelun välillä nopeasti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti.

 

Webhookit

Luo omia ilmoituksia koskevia sääntöjä Media Pocketista toiseen järjestelmään Media Pocket webhookien avulla. Webhookit voivat olla käteviä esimerkiksi silloin, kun haluat saada välittömän ilmoituksen aina, kun tiettyyn projektiin lisätään uusi tiedosto.

Toiminnot

Erilaisten toiminnallisuuksien avulla voimme luoda mukautettuja ja automaattisesti käynnistettäviä työnkulkuja, jotka ovat käytettävissä vain Media Pocket -ympäristössäsi.

Sisällön organisointi / aineistonhallinta


 • Kerää kaikki tarvittavat tiedostot turvallisesti suoraan Media Pocketiin ja varmista, ettei yksikään video tai kuva häviä matkan varrella.
 • Projektien, kokoelmien ja dropien avulla sisällön järjestämisestä ja hallinnasta tulee järkevää ja tehokasta.

Kokoelmat

Kokoelmat tarjoavat työkalun, jolla voit koota eri projekteista peräisin olevia aineistoja yhteen kokonaisuuteen lataamatta tai kopioimatta olemassa olevia aineistoja. Käyttäjät voivat lisätä jäseniä kokoelmaan yhteistyötä tai jakamista varten ilman, että he ovat alkuperäisen projektin jäseniä, eivätkä he näe, mihin projektiin aineistot kuuluvat.

Drops

Drop-ominaisuus yhdistää Media Pocket -ympäristön ja tuotantopalvelimen, mikä helpottaa materiaalien saumatonta siirtoa.

Projektit

Media Pocketin sisältö on järjestetty projekteihin ja alaprojekteihin. Kaikissa projekteissa on sisäiset haku- ja suodatustoiminnot aineistojen/projektien löytämiseksi.

Video- ja kuvaominaisuudet


 • Luo vaivattomasti erilaisia versioita suoraan selaimessa. Voit leikata videoita ja rajata kuvia erilaisiin tarkoituksiin ja kanaviin sopiviksi. Lataa, poista tai jaa luodut versiot yhdellä napsautuksella.
 • Kattavat tekoälyratkaisut virtaviivaistavat erilaisia työnkulkuja varmistaen samalla kustannustehokkuuden.

Subclipit

Kun työskentelet videotiedoston kanssa, saatat joskus tarvita lyhyempää pätkää alkuperäisestä videosta. Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi tietyn kohtauksen lähettämiseen, kohokohtien luomiseen tai klipin jakamiseen sosiaalisessa mediassa. Media Pocket on virtaviivaistanut subclippien luomisprosessin, jonka ansiosta se on helpompaa käyttäjille.

Rajaaminen

Kaikkia kuvatiedostoja voidaan rajata Media Pocketissa Image Cropping Tool -työkalulla. Se ei vaikuta alkuperäiseen kuvaan, vaan luo siitä erillisen rajatun version. Rajaukset ovat käytettävissä myös API:n kautta.

 

AI-kuva-analyysi

Kuvatunnistus (AI) luo tunnisteita sisällön tunnistamisen perusteella. Tekoäly tunnistaa ja luetteloi kaiken hyödyllisen tiedon kasvoista kaikenlaisiin esineisiin. Kun etsit yhtä kuvaa tuhansien muiden kuvien joukosta, laadukkaat tunnistetiedot ovat erittäin käytännöllisiä.

AI-videoanalyysi

Tekoälyanalyysi arvioi videotiedostosi perusteellisesti, kuten:

 • Ruudun visuaalisten elementtien, kuten ihmisten, esineiden ja tapahtumien tunnistaminen.
 • Tunnisteiden lisääminen tunnistetuille visuaalisille kohteille, kuten pöydille, autoille, juomille ja tietokoneille.
 • Äänitallenteen luominen ja puhutun sisällön, kuten ”Hei, maailma”, taltiointi.

AI-tekstitys

Media Pocket voi luoda tekstityksiä suoraan äänestä. Huippuluokan tekoälyteknologia yhdistettynä tekstien ja tekstitysten kieliammattilaisten asiantuntemukseen takaa korkealaatuiset tulokset mediayhtiöiden transkriptio- ja tekstitystarpeisiin.